Opis projektu

 logo-erasmus

Projekt: WITHIN NETWORKS

THE BEST AND THE WORST OF SOCIAL NETWORKS

 icon

logo-networkKraje partnerskie projektu: Portugalia, Hiszpania, Polska
Koordynator główny projektu: Andres Rodriguez Navarro (Hiszpania)
Czas trwania projektu: 2 lata

Tematem projektu „WITHIN NETWORKS. THE BEST AND THE WORST OF SOCIAL NETWORKS” jest kształcenie naszych uczniów w taki sposób, aby używali nowych technologii mądrze i odpowiedzialnie. Przez cały okres projektu używamy różnorodnych aplikacji służących do komunikacji między partnerami takich jak: Whats app, FB, czat eTwinning, Twitter, Instagram. Praca projektowa jest podzielona na cztery etapy. Pierwszy z nich dotyczy zapoznania siebie nawzajem (nasza szkoła, środowisko lokalne, czas wolny, sport, wydarzenia kulturowe) poprzez użycie takich aplikacji jak: eTwinning, Instagram. W drugiej części projektu przy użyciu FB oraz e-Twinningu omawiane będzie zjawisko cyberprzemocy, jak również organizacja kampanii prewencyjnej. Kolejne zadania naszych uczniów zostaną skierowane na działania przeciwko przemocy w sieci przy użyciu YouTube oraz e-Twinningu, które posłużą do stworzenia audiowizualnej kampanii prewencyjnej. W czwartej część projektu przy użyciu Twittera oraz e-Twiningu uczniowie będą informować innych o przemocy w sieci, jak również dążyć do wykreowania wspólnych działań międzykulturowych. Na zakończenie każdego okresu przeprowadzone zostaną badania dotyczące zalet i wad poszczególnych sieci społecznościowych. Dzięki pracy w projekcie nasi uczniowie nauczą się komunikacji za pośrednictwem różnorodnych programów, odkryją różnice między aplikacjami oraz specyfikę ich użycia, jak również nauczą się odpowiedzialnego używania portali społecznościowych. Do analizy naszych badań posłużą kwestionariusze i ankiety podsumowujące wykorzystanie wybranych aplikacji. Uczniowie będą wykonywać konkretne zadania, które są produktami pracy projektowej. Aktywności dotyczą poznawania siebie, partnerskich szkół, naszych miast, krajów, jedzenia, form spędzania wolnego czasu, ważnych świąt, jak również tworzenia relacji fotograficznej z wizyt w różnych instytucjach badawczych; spotkań z programistami oraz osobami pracującymi w świecie aplikacji internetowych lub gier komputerowych; wizyta na uniwersytecie – wydział informatyki i programowania; wywiady z naukowcami, projektantami komputerowego świata. Dzięki pracy projektowej nasi uczniowie pozyskają wiedzę praktyczną, zapoznają pozytywne i negatywne aspekty używania portali społecznościowych, staną się bardziej odpowiedzialni za wirtualny świat, który tworzą, a przede wszystkim pozyskają prawdziwych przyjaciół w krajach partnerskich.