Koło Erasmus+

                

Szkolne koło Erasmus+, projekt „Within Networks. The best and the worst of social networks” powstało z myślą o realizacji zadań projektowych podzielonych na cztery bloki tematyczne:

1. Sposób życia (nasze pochodzenie / formy spędzania wolnego czasu / nasza szkoła / sport w moim życiu.
2. Cyberprzemoc.
3. Przeciwko przemocy w sieci – działania o charakterze prewencyjnym względem przemocy w sieci.
4. Uprzedzenia i międzykulturowość.

W roku szkolnym 2017/2018 koło Erasmus+ tworzy grupa 24 uczniów, którzy pod opieką nauczyciela, pani Małgorzaty Sobczyk, spotykają się w środy o godzinie 7:10 w sali 84.

UCZESTNICY KOŁA ERASMUS+ “Within networks. The best and the worst of social networks” w roku szkolnym 2017/2018:

Zuzanna Skoczylas 7b, Amelia Marek 7b, Piotr Bieniek 7b, Julia Organiściak 7b, Wiktoria Kosek 7c, Klara Tyburcy 7d, Anna Lipiec 7d, Natalia Myśliwiec 7d, Zuzanna Koczkodaj 7d, Lena Szczepanek 7d, Lena Szcześniak 7e, Alicja Robak 7e, Sandra Mędrzycka 7e, Dominika Gamaliy 7e, Zuzanna Mróz 7e, Natalia Gierlach 7e, Hanna Kacprzak 7e, Julia Kozłowska 7e, Zuzanna Łysak 7f, Aleksandra Staroń 2c, Karolina Sawicka 2c, Kacper Włodarek 2c, Stella Jastrzębska 2c, Zofia Topa 2i

W roku szkolnym 2018/2019 koło Erasmus+ tworzy grupa 27 uczniów. Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 7:10 w sali 84 pod opieką pani Małgorzaty Sobczyk.

UCZESTNICY KOŁA ERASMUS+ “Within networks. The best and the worst of social networks” w roku szkolnym 2018/2019:

Zofia Arczewska 8e, Dominika Gamaliy, 8e Natalia Gierlach 8e, Klaudia Gorecka 8d, Wiktoria Grablewska 8d, Gabriela Grodzka 7a, Stella Jastrzębska 3c, Zuzanna Koczkodaj 8d, Jaśmina Kondracka 7a, Julia Kozłowska 8e, Anna Lewandowska 7c, Anna Lipiec 8d, Zuzia Łysak 8f, Amelia Marek 8b, Sandra Mędrzycka 8e, Zuzia Mróz 8e, Natalia Myśliwiec 8d, Julia Organiściak 8b, Karolina Sawicka 3c, Zuzia Skoczylas 8b, Ola Staroń 3c, Lena Szczepanek 8d, Lena Szcześniak 8e, Weronika Tomasik 8e, Zofia Topa 3i, Klara Tyburcy 8d, Kacper Włodarek 3c